Select Page

Update 03-03-2022

Het volledige rapport wordt op vrijdag 4 maart 12.00 uur  gepubliceerd op onze website.

Update 22-02-2022

De goede dialoog heeft op maandag 21 februari de belangrijkste resultaten uit de massaal ingevulde enquête aan de gemeenteraad van Zoetermeer aangeboden. Op maandag 7 maart hebben wij de slotbijeenkomst in het podiumcafé van de Boerderij. U kunt hierbij aanwezig zijn, maar het aantal plaatsen is beperkt. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u onderstaande aanmelding invullen.  Let op, vol=vol!

UITNODIGING GEMEENTERAAD

21 februari 2022

Geachte leden van de raad,

Ruim twee maanden geleden zag ‘De Goede Dialoog’ het licht. Met een complex referendum over het afvalbeleid aan de horizon leek het ons waardevol om de Zoetermeerse inwoners te ondersteunen bij nadenken over het antwoord op de ja/nee-vraag. Algemene bekendheid met de verschillende beleidsonderdelen is niet vanzelfsprekend. Om een weloverwogen ‘eindoordeel’ te kunnen vellen is kennis van en discussie over die onderdelen waardevol.
Daarbij hebben wij de Zoetermeerders een handje geholpen: met een enquête over eigen voorkeuren, het scheidingsgedrag, de omstandigheden en opvattingen over de beleidsonderdelen. Daarnaast faciliteerden wij vijf wijkdialogen tussen de inwoners, waarbij de resultaten voor de stad en voor eigen wijk werden vergeleken en bediscussieerd. Tot vandaag hebben 1.099 personen gereageerd.

Het voert te ver om nu in te gaan op de vele inzichten die deze dialogen ons hebben opgeleverd. Het eindrapport presenteren wij op 3 maart, in Het Streekblad en op onze website www.degoededialoog.nl. Toch willen we voor u, die immers in deze samenstelling het besluit het genomen in december 2020, een tipje van de sluiter oplichten. De Zoetermeerders spreken met 13% hun zeer beperkte steun uit voor een drietal onderdelen van het afvalbeleid. Voor andere onderdelen zijn de uitkomsten niet veel beter.

Graag bieden wij uw college een symbolische samenvatting van onze bevindingen aan. Drie containers bevatten de 13%-steun. De andere drie hebben hogere %’s: 75%, 81% en 86%. Eén daarvan betreft de aangegeven zelfkennis: wat moet in welke container.

Op 7 maart hebben we een slotbijeenkomst in De Boerderij; u bent daarbij van harte welkom. U kunt van gedachten wisselen met deelnemers en overige belangstellenden. Graag vooraf aanmelding, het aantal plaatsen is beperkt.

  

Jochem den Dulk                           Ton Lammertink                            Frans Muijzers